วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจกสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บค 3019 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างรื้อถอนห้องน้ำหลังเก่าตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสว่าง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน 80-2795 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตข.2618 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมปั้มน้ำ ขนาด 10 แรงและปั้มน้ำ ขนาด 5 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง