วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ในโครงการงานราชพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล (ช่วงบ้านนายถาวร-บ้านนายบุญชัย เข็มศิริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำประปา หมู่ 9 หมู่ 7และหมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา (ช่วงบ้านนายบุญเม็ง สุทธิประภา-บ้านนางศิริเลิศ ศรีพุทธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.ม.3 บ้านสรรทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างโครงการต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง