วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน/ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินกรวด ทรายหยาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางหมู่บ้าน จำนวน 70 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงหลังคาห้องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง