วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม (สายบ้านนายสันติ ช่างยนต์-บ้านนายบุญเลิศ สิบหมู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บค 742 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตัดไม้ไผ่และไม้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อถังขยะ ขนาดถังละ 70 ลิตร จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ม.ค. 2562
ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
4  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล(ช่วงบริเวณบ้านนายบุญรม เข็มศิริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง