วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2561
12  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ครั้งที่ 4/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2561
รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
10  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน
18  มิ.ย. 2561
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง