วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-3792 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อแผงกั้นจราจรเหล็กสีแดงสลับขาว จำนวน 12 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2561
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 KVA ชนิดน้ำมัน แยยที่มีตัวถังปิดผนึก จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างปรับไถพื้นที่ปลูกป่า พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างขุดบ่อขยะและฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง