วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากบ้านโนนงาม ม.10-ถนนคสล.แยกบ้านบูรพา ม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่อวสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเหล็กอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มใส จำนวน 100 กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค 742 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง