วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หใายเลข กก 2821 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บค 3019 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมปั้มน้ำ ขนาด 5.5 แรง ระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างจ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 156 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายผลรวมคะแนนการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับการปฏิบัติงา่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง