วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากวัดวังทอง-สวนยางนายบุญช่วย ชินคำ) หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ช่วงหน้า รร.หนองเข็งวิทยาคม ถึงสวนยางพารานางคำพันธ์ บุญฤทธิ์) หมู่ที่ 11 บ้านโนนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ระหว่างนานายหนู สังกะสี - นานายบุญเติม พิมพรภิรมย์) หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. (ช่วงบ้านนางดวงใจ - หม้อแปลงไฟฟ้า) หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-3792 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มใสก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ช่วงบ้านนายปัญญา โอนนอก ถึงสวนยางพารานายหลี ไชยครุต) หมู่ที่ 11 บ้านโนนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง