วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,375.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลำห้วยลึกตอนบนนานางณัฐนันท์ ศิริรัตน์) หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างปูกระเบื้องห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.40 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบีียน บค ๗๔๒ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งระบบการผลิตน้ำประปา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 10 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อบล็อกไร้สาย ขนาด 18 V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง