เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
  เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ