เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


          วันที่ 13 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
      ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัย
      เพื่อป้องกันตนเอง นำโดย นายประครอง โคระถา นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง เป็นประธาน
      ในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้ง นายประดอม ไพรสน ผอ.รพ.สต.โนนสว่าง มาให้ความรู้ในการ
      ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
      ตนเอง เพื่อให้ตัวแทนแต่ละชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชน
      ในชุมชนของตนเองได้