เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 1 ก.ย. 2564 ]8
2 ประกาศตำบลโนนสว่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]8
3 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]9
4 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2(สายบ้านชัยบาดาล-หอคำ) [ 15 มิ.ย. 2564 ]8
5 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]10
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]9
7 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปลัดเทศบาลฯ [ 19 มี.ค. 2564 ]8
8 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ [ 20 ม.ค. 2564 ]11
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]8
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ม.ค. 2564 ]8
11 ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]8
12 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]8
13 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]7
14 ประกาศตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]9
15 ประกาศตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]8
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 28 พ.ย. 2563 ]7
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ส.ค. 2563) [ 8 ก.ย. 2563 ]7
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ก.ค. 2563) [ 8 ส.ค. 2563 ]7
19 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 20 มิ.ย. 2563 ]7
20 ประกาศเทศลบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8