เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อขยะ ตามโครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]15
2 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสว่าง (สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]13
3 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]37
4 ประกาศ เรื่อง งดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดตำบลโนนสว่างเป็นการชั่วคราว [ 23 มี.ค. 2563 ]25
5 ประกาศ เรื่อง การห้ามพื้นที่ป่า เผาหญ้า พื้นที่การเกษตร และขยะในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง [ 7 ก.พ. 2563 ]25
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]25
7 การยื่นแบบคำขอใบรับอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ม.ค. 2563 ]27
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]6
9 ขออนุมัติปิดประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]10
10 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12