เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพการรับตรวจ จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดบึงกาฬ


          วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายประครอง  โคระถา นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วย
     ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง ร่วมต้อนรับและ
     รับตรวจจาก ป.ป.ช. จังหวัดบึงกาฬ เกี่ยวกับงานจัดซึ้อ-จัดจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
     ติดเชื้อ COVID -19