เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาาระ:ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2563