เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.น้ำคำ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2563


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลโนนสว่าง นำโดย นายประครอง โคระถา นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง นางสุฑามาส วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง พร้อม ด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ จ.ร้อยเอ็ด ในเรื่อง การบริหารจัดการขยะ