เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2564