เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


คณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคติดต่อตำบลโนนสว่างร่วมประเมินความเสี่ยงและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬร่วม ผอ.รพ.สต.ตำบลบ้านดอนปอ ผอ.รพ.สต.ตำบลโนนสว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  คณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคติดต่อตำบลโนนสว่างร่วมประเมินความเสี่ยงและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อจำนวน 1 รายเดินทางมาจากแค้มคนงานก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนำส่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกักตัวที่อำเภอบึงโขงหลง

2021-07-12
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-05
2021-07-02
2021-07-01
2021-06-29
2021-06-28
2021-06-21
2021-06-21