เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


"SAVE NONSAWANG" และขอให้ท่านดูแลตนเองและครอบครัว ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง


เทศบาลตำบลโนนสว่างให้ขอกำลังใจการทำงานของ ๔ องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน   อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ส่วนราชการในพื้นที่ รพ.สต.โนนสว่าง รพ.สต.บ้านดอนปอ ในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงสัมผัสต่ำตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) จำนวน 14  วัน
  "SAVE  NONSAWANG" และขอให้ท่านดูแลตนเองและครอบครัว ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะ

2021-07-12
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-05
2021-07-02
2021-07-01
2021-06-29
2021-06-28
2021-06-21
2021-06-21