เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพและรับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัวในตำบลโนนสว่าง และช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 72 คน 32 ครัวเรือน


"ชาวตำบลโนนสว่างไม่ทอดทิ้งกัน"
................................................................................
วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพและรับบริจาค  ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม จากท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัวในตำบลโนนสว่าง และช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 72 คน 32 ครัวเรือน
 
#เทศบาลตำบลโนนสว่างขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ในครั้งนี้
 
อย่าลืม!! กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆด้วยเจลล์แอลกอฮอร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19
 
#ตำบลโนนสว่างเข้มแข็ง #ชาวตำบลโนนสว่างไม่ทอดทิ้งกัน #Saveโนนสว่าง

2021-07-12
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-05
2021-07-02
2021-07-01
2021-06-29
2021-06-28
2021-06-21
2021-06-21