เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ทำการปิดศูนย์อำนวยการกักกัน ตำบลโนนสว่าง เนื่องจากไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจากไวรัส COVID-19


วันที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ทำการปิดศูนย์อำนวยการกักกัน ตำบลโนนสว่าง เนื่องจากไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจากไวรัส COVID-19

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ฝ่ายปกครอง รพ.สต. อสม. ฝ่ายสภา ชรบ. อปพร. และพนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่างทุกท่านที่สละเวลามาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาเพื่อประชาชนชาวตำบลโนนสว่างของเรา

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

2021-10-20
2021-09-22
2021-09-22
2021-07-12
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-05
2021-07-02
2021-07-01
2021-06-29