เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]27
2 ขออนุมัติปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]32
3 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 4 [ 10 ก.ย. 2562 ]22
4 ขออนุมัติปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 4 [ 10 ก.ย. 2562 ]28
5 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 20 ส.ค. 2562 ]27
6 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 [ 20 ส.ค. 2562 ]31
7 ขออนุมัติปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 20 ส.ค. 2562 ]25
8 ขออนุมัติปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 [ 20 ส.ค. 2562 ]27
9 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 8 ส.ค. 2562 ]31
10 ขออนุมัติปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 8 ส.ค. 2562 ]30
 
หน้า 1|2