เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 5 ก.ค. 2564 ]7
2 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 1 ก.ค. 2564 ]8
3 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 30 มิ.ย. 2564 ]7
4 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 30 มิ.ย. 2564 ]8
5 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 30 มิ.ย. 2564 ]8
6 การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]7
7 การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]8
8 การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 [ 17 ส.ค. 2563 ]7
9 การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ส.ค. 2563 ]8
10 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]7
11 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]7
12 การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]7
13 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]7
14 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]7
15 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]8
16 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 24 ธ.ค. 2562 ]7
17 ขออนุมัติปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]7
18 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]7
19 ขออนุมัติปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 4 [ 10 ก.ย. 2562 ]7
20 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 4 [ 10 ก.ย. 2562 ]7
 
หน้า 1|2