เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน มี.ค. 64) [ 16 เม.ย. 2564 ]9
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ก.พ. 64) [ 15 มี.ค. 2564 ]9
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ม.ค. 64) [ 12 ก.พ. 2564 ]9
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ธ.ค. 63) [ 11 ม.ค. 2564 ]9
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน พ.ย.63) [ 11 ธ.ค. 2563 ]9
6 แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ตุลาคม 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]9
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ก.ย. 2563) [ 8 ต.ค. 2563 ]9
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ก.ค. 2563) [ 7 ส.ค. 2563 ]9
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน มิ.ย. 2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]9
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน พ.ค. 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]9
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563) [ 8 พ.ค. 2563 ]9
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน มี.ค. 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]9
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ก.พ. 2563) [ 6 มี.ค. 2563 ]9
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ม.ค. 2563) [ 7 ก.พ. 2563 ]9
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ธ.ค. 2562) [ 9 ม.ค. 2563 ]9
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน พ.ย. 2562) [ 9 ธ.ค. 2562 ]9
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ต.ค. 2562) [ 8 พ.ย. 2562 ]9
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]9
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]9
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]9