เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
โครงการชุมชนปลอดขยะ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๑ การเตรียมการและการจัดทำแผนที่แม่บท ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 21 พ.ค. 2561 ]192
2 รูปภาพประกอบโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ [ 17 พ.ค. 2561 ]181
3 รายการขายสินค้า [ 4 ธ.ค. 2557 ]363
4 กำหนดการ (รับซื้อขยะ) ตามโครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ [ 4 ธ.ค. 2557 ]351
5 ใบแจ้งราคาสินค้า โครงการขยะไม่สวยแต่ช่วยพัฒนารายได้ [ 4 ธ.ค. 2557 ]324
6 ระเบียบเทศบาลตำบลโนนสว่าง ว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะ [ 4 ธ.ค. 2557 ]346
7 แผ่นพลับ แนะนำโครงการชุมชนปลอดขยะ [ 4 ธ.ค. 2557 ]394
8 ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 4 ธ.ค. 2557 ]353
9 โครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ [ 4 ธ.ค. 2557 ]607
10 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 4 ธ.ค. 2557 ]380
 
หน้า 1|2