เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]128
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]108
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 3 ก.ค. 2560 ]229
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 [ 10 ก.พ. 2560 ]293
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 5 ธ.ค. 2559 ]232
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ส่วนที่ 1 ถึง ส่วนที่ 4 [ 5 ธ.ค. 2559 ]243