เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 25 ม.ค. 2564 ]9
2 รายงานการกำกับติดตามการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]9
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]55
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]9
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 3 ม.ค. 2562 ]9
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 17 ก.ค. 2561 ]9
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม [ 29 ม.ค. 2561 ]9
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับที่2 [ 29 ม.ค. 2561 ]9
9 แผนดำเนินงานปี 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]9
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม [ 3 ก.ค. 2560 ]9
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 3 ก.ค. 2560 ]9
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ส่วนที่ 1 ถึง ส่วนที่ 4 [ 5 ธ.ค. 2559 ]9
13 ปกแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 [ 3 ต.ค. 2559 ]9
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]9
15 ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 [ 3 ต.ค. 2559 ]9
16 ผาคผนวก ก [ 3 ต.ค. 2559 ]9
17 ส่วนที่ 5 [ 3 ต.ค. 2559 ]9
18 ส่วนที่ 4 ผ03 [ 3 ต.ค. 2559 ]9
19 ส่วนที่ 4 ผ01 [ 3 ต.ค. 2559 ]9
20 ส่วนที่ 4 ผ02 [ 3 ต.ค. 2559 ]9
 
หน้า 1|2