เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 15 มิ.ย. 2563 ]29
2 คู่มือ e-LAAS [ 12 พ.ย. 2561 ]174
3 คู่มือการอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น [ 12 พ.ย. 2561 ]164
4 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 12 พ.ย. 2561 ]147
5 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 12 พ.ย. 2561 ]171
6 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 12 พ.ย. 2561 ]167
7 คุ่มือการเบิกจ่ายเงิน [ 12 พ.ย. 2561 ]123
8 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 12 พ.ย. 2561 ]119
9 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 12 พ.ย. 2561 ]111
10 คู่มือการเดินทางไปราชการ [ 12 พ.ย. 2561 ]128
 
หน้า 1|2|3