เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 15 มิ.ย. 2563 ]8
2 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]18
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ก.ค. 2562 ]10
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 พ.ค. 2562 ]71
5 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 17 พ.ค. 2562 ]52
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 16 พ.ค. 2562 ]51
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 16 พ.ค. 2562 ]51
8 มอบหมายพนักงานเทศบาลบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ [ 11 เม.ย. 2562 ]56
9 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 [ 2 ก.พ. 2562 ]23