เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง/งานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่1) พ.ศ.2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]8
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉับบปรับปรุง ครั้งที่ 1 ห้วงเดือนเมษายน 2564) [ 28 มิ.ย. 2564 ]7
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]7
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 28 มิ.ย. 2564 ]7
5 ประกาศใช้แผนกำลังอัตรา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 23 เม.ย. 2564 ]7
6 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) ส่วนที่ 1 [ 20 เม.ย. 2564 ]7
7 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) ส่วนที่ 2 [ 20 เม.ย. 2564 ]7
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 28 ก.ย. 2563 ]7
9 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 1) [ 4 เม.ย. 2562 ]7
10 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 3) [ 4 เม.ย. 2562 ]7
11 มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล (พนักงานจ้างทั่วไป) [ 30 ต.ค. 2561 ]7
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ?3 ?ปี [ 8 พ.ค. 2561 ]7
13 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]7