เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรม kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตำบลโนนสว่าง อำเภอ (ศจพอ.) ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสว่าง พ.ศ.2565


วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสว่าง นำโดยนายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง นางสุฑามาส วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ อปพร. กำนันฯ /ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอ (ศจพ.อ) ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และมอบบ้าน นายสถิตย์ พิมพ์วงค์ ณ ครัวเรือน นายสถิตย์ พิมพ์วงค์ บ้านเลขที่ 334 ม.9 บ้านพรนิยม ตำบลโนนสว่าง โดยมี นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ และนายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มาเป็นประธานในพิธี

2022-11-17
2022-11-02
2022-09-15
2022-08-30
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-01
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-05