เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 

   ป.ป.ช.บึงกาฬ เปิดคลินิก ITA ให้คำแนะนำแก่ อปท. คร...
  เทศบาลตำบลโนนสว่างเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Polic...
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ...

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557
Updated 2021-SEP-04