เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         
  - รอบันทึกข้อมูล -
     
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

     
       
  นายอนุชิต  มโนรินทร์
         
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา          
 
 

 
 นางสาวกวินธิตา  การินทร์  
นางสาวปราณี  เฉยฉิว
 ครู คศ.2


ครู คศ.1

   
 
นางวิลัย  ผิวขำ
 นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์
  ครู คศ.1


ครู คศ.1 นางสาวจันทร์เพ็ญ  การินทร์ นางสาวสุพิชญา  ภาวงค์  นางสมภาร  บุตรดา
 ผช.นักวิชาการศึกษา


ครูผู้ดูแลเด็ก


ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 นางสาวณิชนันทร์  ดอกพุทธา
ครูผู้ดูแลเด็ก


   นางเกษกิลา  สุทธิประภา  
ครูผู้ดูแลเด็ก