เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการสร้างความเข้าใจในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน [ 11 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) [ 24 มิ.ย. 2567 ]8
3 ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 4 มิ.ย. 2567 ]10
4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) [ 9 พ.ค. 2567 ]11
5 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 25 มี.ค. 2567 ]18
6 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 25 มี.ค. 2567 ]21
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]37
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]26
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 27 ก.พ. 2567 ]28
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ [ 27 ก.พ. 2567 ]20
11 ประกาศ เทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รับสมัครบุลคลเพื่อการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]79
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2567 ]30
13 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (นักวิชาการพัสดุ ระดับปฎิบัติการ) [ 15 ม.ค. 2567 ]24
14 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (นักวิชาการศึกษา ระดับปฎิบัติการ) [ 15 ม.ค. 2567 ]23
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]36
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]19
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง No Gift Policy ฉบับภาษาไทย [ 11 ธ.ค. 2566 ]36
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง No Gift Policy ฉบับภาษาอังกฤษ [ 11 ธ.ค. 2566 ]30
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]50
20 ประกาศ เรื่อง ผลการลดพลังงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 10 ต.ค. 2566 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11