เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 3 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 3 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 22 ธ.ค. 2565 ]6
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 [ 27 ต.ค. 2565 ]2
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]29
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]22
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]117
8 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]95
9 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]100
10 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]134
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 11 เม.ย. 2565 ]104
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 5 เม.ย. 2565 ]137
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]153
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]202
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่องนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]224
16 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]85
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]156
18 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]94
19 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 1 ก.ย. 2564 ]231
20 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 [ 17 ส.ค. 2564 ]86
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7