เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]57
2 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]59
3 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]65
4 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]99
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 11 เม.ย. 2565 ]76
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 5 เม.ย. 2565 ]86
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]98
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]166
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่องนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]189
10 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]56
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]100
12 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]68
13 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 1 ก.ย. 2564 ]192
14 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 [ 17 ส.ค. 2564 ]58
15 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [ 29 ก.ค. 2564 ]56
16 ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1169 [ 20 ก.ค. 2564 ]180
17 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]59
18 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2(สายบ้านชัยบาดาล-หอคำ) [ 15 มิ.ย. 2564 ]188
19 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]54
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยประชุมสามัญ ประจปี พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6