เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 18 เม.ย. 2567 ]8
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 19 มี.ค. 2567 ]10
3 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 13 มี.ค. 2567 ]18
4 คู่มือการเดินทางไปราชการ [ 11 มี.ค. 2567 ]30
5 คู่มือปฏิบัติงานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2567 ]17
6 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 30 มี.ค. 2566 ]87
7 คู่มือ e-LAAS [ 12 พ.ย. 2561 ]289
8 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 12 พ.ย. 2561 ]261
9 คู่มือการใช้จ่ายเงินสะสม [ 12 พ.ย. 2561 ]244
10 คุ่มือการเบิกจ่ายเงิน [ 12 พ.ย. 2561 ]242
11 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 12 พ.ย. 2561 ]229
12 คู่มือกองทุนบำเหน็จบำนาญขรก.ท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]253
13 คู่มือ e-Plan 2 [ 10 ต.ค. 2561 ]225
14 คู่มือ e-Plan 1 [ 9 ต.ค. 2561 ]238
15 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]236
16 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 11 ส.ค. 2560 ]234
17 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 12 มิ.ย. 2560 ]246
18 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2560 ]241
19 คู่มือระบบ e-GP [ 12 มิ.ย. 2560 ]237
20 คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 12 มิ.ย. 2560 ]245
 
หน้า 1|2