เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง