เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง