เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนักและแมว พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]6
2 เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]81
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุมสถานประกอบการกิจการและดำเนินกิจการรับซื้อหรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย (ขี้ยาง) หรือน้ำยางเเผ่น พ.ศ. 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]5
4 เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 [ 8 พ.ค. 2560 ]75
5 เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 14 ก.พ. 2556 ]7
6 เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 13 ก.พ. 2556 ]83
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 12 ก.พ. 2556 ]5
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 12 ก.พ. 2556 ]4
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 12 ก.พ. 2556 ]5