เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข้ ครั้งที่ 2/2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]13
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]10
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]11
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 2/2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]13
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]50
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]46
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]41
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]72
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]83
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]97
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]102
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 27 ส.ค. 2564 ]289
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 27 ส.ค. 2564 ]105
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]1019
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]291
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 3 ม.ค. 2562 ]252
17 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 17 ก.ค. 2561 ]212
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 17 ก.ค. 2561 ]255
19 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม [ 29 ม.ค. 2561 ]217
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับที่2 [ 29 ม.ค. 2561 ]201
 
หน้า 1|2