เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2567 ]4
2 คู่มือการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 1 ก.พ. 2567 ]3
3 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]3
4 คู่มือการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 1 ก.พ. 2567 ]3
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 1 ก.พ. 2567 ]4
6 คู่มือการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ [ 20 พ.ค. 2564 ]266
7 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 15 มิ.ย. 2563 ]226
8 ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]226
9 ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]214
10 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 10 ส.ค. 2559 ]216
11 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 10 ส.ค. 2559 ]227
12 การรับแจ้งการตาย [ 10 ส.ค. 2559 ]237
13 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 10 ส.ค. 2559 ]276
14 การแจ้งขุดดิน [ 10 ส.ค. 2559 ]213
15 ไฟล์คู่มือประชาชน [ 16 ก.ย. 2558 ]275
16 ไฟล์คู่มือประชาชน [ 19 ก.ค. 2558 ]229