เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ [ 30 มี.ค. 2566 ]33
2 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 29 มี.ค. 2566 ]4
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม [ 21 มี.ค. 2566 ]4
4 เทศบาลตำบลโนนสว่าง ขับเคลื่อนจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2566 ]5
5 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง [ 16 มี.ค. 2564 ]11