เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]7
2 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]5
3 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ [ 30 มี.ค. 2566 ]64
4 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 29 มี.ค. 2566 ]26
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม [ 21 มี.ค. 2566 ]25
6 เทศบาลตำบลโนนสว่าง ขับเคลื่อนจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2566 ]25
7 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง [ 16 มี.ค. 2564 ]33