เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงายผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน [ 7 เม.ย. 2565 ]74
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]141
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 ธ.ค. 2564 ]82
4 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 11 พ.ค. 2564 ]168
5 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 20 เม.ย. 2564 ]158
6 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 20 เม.ย. 2564 ]144
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]196
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2564 ]199
9 มาตรการกลไกลในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 5 ม.ค. 2564 ]162
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ม.ค. 2564 ]158
11 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]196
12 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 15 มิ.ย. 2563 ]188
13 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]150
14 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ก.ค. 2562 ]155
15 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 พ.ค. 2562 ]203
16 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 17 พ.ค. 2562 ]153
17 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 16 พ.ค. 2562 ]160
18 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 16 พ.ค. 2562 ]195
19 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 [ 2 ก.พ. 2562 ]167