เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ม.ค. 2567 ]26
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]51
3 การประเมินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]49
4 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]197
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 ธ.ค. 2564 ]136
6 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 11 พ.ค. 2564 ]211
7 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 20 เม.ย. 2564 ]201
8 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 20 เม.ย. 2564 ]193
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]250
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2564 ]252
11 มาตรการกลไกลในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 5 ม.ค. 2564 ]203
12 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ม.ค. 2564 ]207
13 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]252
14 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 15 มิ.ย. 2563 ]246
15 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]195
16 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ก.ค. 2562 ]217
17 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 พ.ค. 2562 ]263
18 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 17 พ.ค. 2562 ]210
19 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 16 พ.ค. 2562 ]216
20 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 16 พ.ค. 2562 ]264
 
หน้า 1|2