เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565


วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565  เทศบาลตำบลโนนสว่าง นำโดยนายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง นางสุฑามาส วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะครู ศพด. ทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565  ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและจตุปัจจัยพร้อมทั้งเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่จะมาถึง ณ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ    ขอให้ได้รับผลบุญทั่วหน้า

วันเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่ชาวพุทธควรสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมไว้ให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้ที่จะทำความดี เข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญระลึกถึงคุณบิดา มารดา ที่ล่วงลับไปแล้ว

2022-11-17
2022-11-02
2022-09-15
2022-08-30
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-01
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-05