เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


เทศบาลตำบลโนนสว่าง ขอประกาศตนว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2023-01-11
2023-01-10
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-07
2022-11-30
2022-11-17
2022-11-02
2022-09-15
2022-08-30