เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์


แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เทศบาลตำบลโนนสว่าง จากเดิม 0 4202 4503 และ 0 4202 4555 เปลี่ยนเป็น  0 4249 1503 และ 0 4249 1504 

2023-03-28
2023-03-20
2023-03-01
2023-02-28
2023-02-21
2023-01-11
2023-01-10
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-07