เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันดินโลก ๒๕๖๖ (World Soil Day 2023)


เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๐๐ น. นำโดยนายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานจัดกิจกรรมวันดินโลก ๒๕๖๖ (World Soil Day 2023) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจัดให้มีการปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสว่าง ภายใต้หัวข้อ "ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน"

2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-08