เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ.2567


วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นายสำรวย  ด้วงหว้า นากเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้าฝ่ายทุกกอง/ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง ร่วมกันทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลโนนสว่าง ตามกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ.2567

2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-08