เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง/งานบุคลากร


ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่1) พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่1) พ.ศ.2564

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่1) พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง