เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีตฯ

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้จัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต หน้าโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม-ลำห้วยคลอง ตำบลโนนสว่าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิรประภาก่อสร้าง (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้จัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต หน้าโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม-ลำห้วยคลอง ตำบลโนนสว่าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิรประภาก่อสร้าง (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีตฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง