เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]38
2 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]167
3 แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) [ 10 ต.ค. 2560 ]162
4 แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) [ 10 ต.ค. 2560 ]135
5 แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 10 ต.ค. 2560 ]211
6 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 10 ต.ค. 2560 ]154
7 วิธีร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 10 ต.ค. 2560 ]163
8 ประกาศ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับแจ้งปัญหาทุจริต [ 14 ม.ค. 2559 ]193