เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) [ 20 เม.ย. 2564 ]9
2 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]9
3 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]9
4 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) [ 17 เม.ย. 2563 ]9
5 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]9
6 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]9
7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 10 ต.ค. 2560 ]9
8 แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 10 ต.ค. 2560 ]9
9 แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 10 ต.ค. 2560 ]9
10 แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) [ 10 ต.ค. 2560 ]9
11 แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) [ 10 ต.ค. 2560 ]9
12 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 10 ต.ค. 2560 ]9
13 วิธีร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 10 ต.ค. 2560 ]9
14 ประกาศ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับแจ้งปัญหาทุจริต [ 14 ม.ค. 2559 ]9