เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]7
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]7
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2564 ]7
4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]7
5 รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2562 ]7
6 รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน [ 13 ธ.ค. 2561 ]7
7 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]7
8 รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน [ 26 มี.ค. 2561 ]7
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]8
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 10 เม.ย. 2560 ]7
11 บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 9 ม.ค. 2560 ]7