เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 มิ.ย. 2563 ]40
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]64
3 รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2562 ]114
4 รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน [ 13 ธ.ค. 2561 ]107
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]150
6 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]148
7 รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน [ 26 มี.ค. 2561 ]190
8 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]200
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]210
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 10 เม.ย. 2560 ]228
 
หน้า 1|2