เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนดู่ [ 11 ส.ค. 2561 ]163
62 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล [ 11 เม.ย. 2561 ]173
63 ราคากลางก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล [ 11 เม.ย. 2561 ]173
64 ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 28 มี.ค. 2561 ]156
65 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำตลาดเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 27 มี.ค. 2561 ]153
66 ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 27 มี.ค. 2561 ]187
67 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำตลาดเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 27 มี.ค. 2561 ]172
68 ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 27 มี.ค. 2561 ]191
69 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านโนนสว่าง-ตลาด(ช่วงแยกบ้านนาดี-ตลาด) [ 13 มี.ค. 2561 ]212
70 ประกาศราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ [ 8 มี.ค. 2561 ]171
71 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านชัยบาดาล [ 7 มี.ค. 2561 ]187
72 ประกาศราคากลางกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล [ 7 มี.ค. 2561 ]164
73 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล. หมู่7 บ้านบูรพา [ 7 มี.ค. 2561 ]168
74 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล [ 7 มี.ค. 2561 ]164
75 ประกาศราคากลางและแบบแปลนก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา [ 7 มี.ค. 2561 ]159
76 ประกาศราคากลางก่อสร้างถมดินเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง [ 5 มี.ค. 2561 ]162
77 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถมดินเสริมผิวจราจรลูกรัง ม.1 บ้านโนนสว่าง [ 5 มี.ค. 2561 ]160
78 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ 1 บ้านโนนสว่าง [ 5 มี.ค. 2561 ]186
79 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรดินลูกรัง ม.1 [ 5 มี.ค. 2561 ]173
80 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสต์คอนกรีต สายโนนสว่าง-3006 [ 2 มี.ค. 2561 ]185
 
|1|2|3หน้า 4|5|6