เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านพรนิยม-เชื่อมถนนบูรพาโคกกระแซ) หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม [ 2 ส.ค. 2560 ]174
102 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่๒) สายบ้านนายศุภชัย ศรีหมุดกุล - ถนน คสล.บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 [ 25 ก.ค. 2560 ]177
103 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า(อเนกประสงค์) จำนวน 1คัน [ 9 พ.ค. 2560 ]191
104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า(อเนกประสงค์) [ 9 พ.ค. 2560 ]174
105 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า(อเนกประสงค์) จำนวน 1 คัน [ 4 พ.ค. 2560 ]173
106 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนปอ- บ้านชัยบาดาล(ในเขตชุมชน) [ 12 เม.ย. 2560 ]174
107 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนปอ- บ้านชัยบาดาล(ในเขตชุมชน) [ 11 เม.ย. 2560 ]179
108 ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า(อเนกประสงค์) จำนวน ๑ คัน [ 10 เม.ย. 2560 ]164
109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนปอ-บ้านชัยบาดาล(ในเขตชุมชน [ 24 มี.ค. 2560 ]174
110 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้ามลำห้วยอาฮง) หมู่ีที่ 6 บ้านหนองดินดำ [ 16 มี.ค. 2560 ]168
111 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม (นอกเขตชุมชน) [ 1 มี.ค. 2560 ]177
112 โครงการก่อสร้างถนน คสล.5 บ้านดอนปอ [ 1 มี.ค. 2560 ]183
113 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาดี [ 26 ม.ค. 2560 ]173
114 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาดี [ 26 ม.ค. 2560 ]186
115 โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านภ่ายในเขตเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 3 พ.ย. 2559 ]170
116 ประกาศ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 14 ต.ค. 2559 ]172
117 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ [ 26 ก.ค. 2559 ]167
118 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ 8-บ้านโนนสว่าง หมู่ 1 จำนวน 1 โครงการ [ 15 ม.ค. 2558 ]167
119 ประกาศราคากลางและแบบแปลนก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา [ 30 พ.ย. 542 ]156
 
|1|2|3|4|5หน้า 6